ECG MK 103-osvieženie na tropické horúčavy.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103

Mobilná klimatizácia vás príjemne osvieži počas horúcich letných dní. 

 V článku sa dočítate ako nainštalovať,prevádzkovať a udržiavať mobilnú klimatizáciu ECG MK 103 tak, aby vam slúžila čo najdlhšie.

Existujú dva tipy klimatizácii. Jedna je pevná klimatizácia, ktorá sa montuje na stenu a je prepojená z vonkajšou jednotkou trubičkami a káblom. Takáto klimatizácia je neprenosná a musí ju nainštalovať na to zameraná odborná firma.

Druhým tipom sú mobilné klimatizácie. Mobilná klimatizácia je ľahko prenosná a nainštalujete si ju za pár minút úplne sami. Ako na to sa dočítate v článku.

ECG MK 103 - Technické parametre. 

Zrecenzovať práve túto mobilnú klimatizáciu som sa rozhodol pre jej pomerne vysoký chladiaci výkon ohľadom na prijateľne nízku cenu.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103
Mobilná klimatizácia ECG MK 103
Mobilná klimatizácia ECG MK 103


Pretože budeme hovoriť o výkone klimatizačného zariadenia,najprv si musíme ujasniť učivo z fyziky že tepelnou jednotkou výkonu je 1 J (Joule - čítaj džaul)

Namiesto jednotky J (Joule) pri určovaní výkonu klimatizačných zariadení sa častejšie stretnete zo skratkou BTU/h. Skratka BTU označuje Britskú tepelnú jednotku (Britsh Thermal Unit).

 BTU nepatri do medzinárodnej sústavy jednotiek SI, ale udomácnila sa aj v neanglicky hovoriacich krajinách a stala sa tak oficiálnou jednotkou pri posudzovaní výkonu klimatizačných zariadení. 1 BTU = 1 055,05585 J

Pri určovaní výkonu klimatizačných jednotiek sa udáva výkon v BTU za hodinu.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103 ma chladiaci výkon až 10 000 BTU/h, čo je väčší priemer ako majú identické klimatizácie tohto druhu. Podobné mobilné klimatizácie majú chladiace výkony od 4 000 BTU/h do 12 000 BTU/h.

Pretože mobilná klimatizácia ECG MK 103 má pomerne vysoký výkon je vhodná do veľkých miestnosti o objeme až do 60 metrov kubických. Odporúčaná plocha miestnosti pre inštaláciu mobilnej klimatizácie ECG MK 103 je od 15 do 20 metrov štvorcových.

Vďaka 3 - rýchlostnému ventilátoru, táto mobilná klimatizácia prečerpá až 360 metrov kubických vzduchu za hodinu,čo je úctyhodný výkon. Okrem troch samostatných rýchlosti ventilátora v režime auto ventilátor zapína a vypína podľa potreby v závislosti na teplote okolitého vzduchu v miestnosti.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103 ma štyri režimy prevádzky. Klimatizáciu okrem chladenia môžete použivať aj na odvlhčovanie a vetranie miestnosti.

Automaticky režim chladenie - odvlhčovanie za hodinu vycucne z okolitého vzduchu až neuveriteľný jeden liter vody.

Automatickú prevádzku vám zabezpečí 24 hodinový časovač, a všetke ostatné funkcie sú na dotykovom displeji alebo ich pohodlne ovládate diaľkovým ovládačom.

ECG MK 103 - Bezpečnostné upozornenia. 


Mobilná klimatizácia ECG MK 103 sa má prepravovať a premiestňovať výlučne iba vo zvislej polohe,podobne ako chladnička alebo mraznička.

Pred prvým zapnutím do prevádzky musí mobilná klimatizácia aspoň 2 hodiny postáť vo zvislej polohe a až potom pripojte napájací kábel do siete 230 voltov.

Napájacia zásuvka musí byť dobre uzemnená a dimenzovaná správnym ističom.

Nikdy nezapínajte prístroj do zásuvky ak je poškodený prívodný kábel.

Nenechávajte zapnutú mobilnú klimatizáciu bez dozoru a zabránte hlavne prevráteniu prístroja. V uzatvorenej miestnosti môže prevrátená klimatizácia spôsobiť prehriatie miestnosti a s tým spojené ďalšie riziká.

ECG MK 103 - Inštalácia.

Pretože ide o mobilnú klimatizáciu,inštalácia je veľmi jednoduchá a zvládnete ju uplne sami za niekoľko málo minút.

Mobilnú klimatizáciu postavte na rovnú a tvrdú plochu tak, aby medzi okolitými stenami a klimatizáciou bola vzdialenosť minimálne 50 centimetrov. Vzdialenosť 50 centimetrov musí byť aj medzi klimatizáciou a ostatnými predmetmi v miestnosti.
Voľný priestor do vzdialenosti minimálne 50 centimetrov je potrebný na dobre prúdenie vzduchu okolo mobilnej klimatizácie. 

Pomocou spony tvaru C pripojte hadicu výfukového horúceho vzduchu k mobilnej klimatizácii ECG MK 103. Druhý koniec hadice vyveďte von oknom za pomoci zostavy tesniacej vložky do okna,ktorá je súčasťou klimatizácie.

Pribalená zostava tesniacej vložky je dobrá pre zaťahovacie okno.
Ak ale máte vyklápacie okno je potrebné si dokúpiť návlek na okno pre mobilné klimatizácie Bsmart AIRLOCK 100,ako je znázornené dole na obrázku. 

ECG MK 103 - Mobilná klimatizácia.


Návlek na okno Airlock 100 je vyrobený z tvrdého prehľadného materiálu odolného proti vode. Bsmart Airlock 100 nielen že zabráni vnikaniu hmyzu do miestnosti, ale zabráni aj úniku studeného vzduchu von z miestnosti a takto šetrí nielen energiu ale aj vašu peňaženku.

Výfukovú hadicu nijako nepredlžujte ani neskracujte a dajte si pozor aby nebola priveľmi ohnutá,nie viac ako o 45 stupňový uhol.

Ak ste výfukovú hadicu upevnili na mobilnú klimatizáciu ECG MK 103 a vyviedli von oknom pomocou zostavy tesniacej vložky alebo návlekom na okno Airlock 100, inštalácia je dokončená a môžete pristúpiť k prvému spusteniu.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103

ECG MK 103 - Ovládacie prvky.

Ovládanie mobilnej klimatizácie ECG MK 103 je prehľadné a jednoduché,či už budete ju ovládať na paneli prístroja alebo komfortne diaľkovým ovládačom.

Po zapnutí prístroja tlačítkom "POWER" vás upozorní na stav zapnutia prístroja zvukový signál.

Tlačítkom "MODE" si zvolíte režim,či chcete ochladzovať(Cool),odvlhčovať (Dehumidify)alebo iba vetrať v režime (Fan). Pri zvolení režimu sa rozsvieti príslušná kontrolka,ktorá signalizuje aký režim je momentálne zvolený.

V režime ochladzovania (Cool) si tlačítkami "UP/DOWN" môžete nastaviť výslednú teplotu v rozmedzí od 17 až do 30 stupňov Celzia.

Tlačídlom "FAN" si nastavíte rýchlosť otáčania ventilátora alebo zvolíte automatický režim.

Režim spánku (Sleep) zníži otáčky ventilátora na minimum tak, aby klimatizácia počas noci nerušila nadmerným hlukom.

Tlačítkom "TIMER"si môžete nastaviť funkcie časovača.

ECG MK 103 - Ochranné funkcie.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103 je vybavená aj rôznymi automatickými ochrannými funkciami.

Najdôležitejšia z nich je ochrana proti zamrznutiu,ktorá chráni klimatizáciu pred zamrznutím a trvalým poškodením.
Táto funkcia sa automaticky aktivuje ak je teplota rúrok +2 stupňov Celzia.
Ak teplota stúpne na +8 stupňov Celzia ochrana sa automaticky deaktivuje.

Ďalšou nemenej dôležitou funkciou je oneskorené spustenie kompresora.
Tri minútová pauza sa aktivuje po vypnutí a novom zapnutí prístroja.

Ochranná funkcia naplnenia vodou automaticky vypne zariadenie, ak je nádržka z kondenzovanou vodou plná a oznámi, že ju treba vypustiť.

ECG MK 103 - Čistenie a údržba.

Aby vám mobilná klimatizácia ECG MK 103 pracovala správne a slúžila vám čo najdlhšie,treba ju pravidelne čistiť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Pred každým čistením alebo údržbou vypnite zariadenie tlačítkom POWER a vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky,aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Nikdy nepoužívajte na čistenie klimatizácie benzín,riedidlo alebo iné chemikálie,ktoré by mohli rozleptať a tým pádom poškodiť plastové dielce.

Mobilnú klimatizáciu ECG MK 103 nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ju nestriekajte prúdom vody z hadice.

Raz za dva týždne vyčistite vzduchový filter a skontrolujte či nie je zanesená alebo ináč upchatá výfukova hadica horúceho vzduchu.

Keď vás prístroj upozorní na plnú nádržku kondenzovanej vody, alebo pre tento stav sa automaticky vypne,vyprázdnite nádržku do pripravenej nádoby alebo nasadím hadičky do odtoku.

Záver.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103 nájde široké uplatnenie najmä pre jej vysoký chladiaci výkon a priaznivú nízku cenu.

Mobilná klimatizácia ECG MK 103 vás príjemne osvieži počas horúcich letných dní a je vhodná okrem domácnosti aj do kancelárií,obchodov,skladov a iných prevádzok. 

Ak chcete klimatizovať väčšie priestory ako je 20 metrov štvorcových
je potrebné nainštalovať väčší počet klimatizačných jednotiek.

Podľa hodnotenia zákazníkov, ktorí si mobilnú klimatizáciu ECG MK 103 kúpili,sú s ňou vcelku spokojní,akurát niektorí zákazníci majú mierne výhrady na zvýšenú hlučnosť a iným to vôbec nevadí.

Myslím si, že maximálna hlučnosť 62dB pri plnom výkone je u tak výkonnej mobilnej klimatizácie normálna a nie je na závadu,preto tento výrobok môžem odporúčať aj ostatným zákazníkom.

ECG MK 103 - Mobilná klimatizácia.

Čítaj ďalej »

Sencor tv - značka tisicov sŕdc.

Sencor tv - kvalitný japonský televízor.

V článku vám predstavím 3 kvalitné LED televízory značky Sencor.

O kvalité elektroniky "Made in Japan" asi nemusím nikoho zvlášť presviedčať a značky ako Panasonic,Hitachi,Sharp,Sony,Akai,Sanyo, alebo Aiwa pozná určíte asi každý,kto sa zaujíma o kvalitnú Japonsku elektroniku.

V roku 1969 sa zrodila hviezda a na trh prišla značka tisícov sŕdc - SENCOR.
SEN totiž po japonsky znamená 1000 a COR je po latinsky srdce.

Okrem toho rok 1969 bol pre svet veľmi prínosný a zaujímavý. 
Prvýkrát bolo transplantované umelé srdce, 20 júla 1969 Neil Armstrong ako prvý človek zeme sa prechádzal po mesiaci,rusi dobyli venušu,slovenský hokejový tím vyhral súboj nad sovietskym mužstvom a do čela strany za prvého tajomníka UV KSČ bol zvolený Dr. Gustáv Husák.

Sencor tv - Televízor tisícov sŕdc.

Značku tisicov sŕdc Sencor tv si určíte zamilujete na prvý pohľad.
A zo srdca je tvorená aj cenová politika firmy Sencor,ktorá sa drží pravidla:
Kvalita za zodpovedajúcu cenu - ani cent navyše!Sencor okrem televízorov vyrába aj inú spotrebnú elektroniku,tablety
a telefóny,kancelársku techniku,auto-elektroniku,elektroniku pre 
kuchyňu a domácnosť a elektroniku pre zdravie a krásu.

Predstavujem vám televízor LED SENCOR SLE 49F57TCS

Veľký FULL HD  SLE 49F57TCS  Sencor tv z uhlopriečkou 124 centimetrov má rozlíšenie 1920x1080 obrazových bodov(pixelov).

FULL HD Sencor tv z veľkou 49 palcovou obrazovkou z D-LED podsvietením ma dynamický kontrast 1.000.000:1 a krátku odozvu iba 5ms.
Široké pozorovacie uhly 176° a jas 600 cd/m2 zaručujú vnem dobrého,kvalitného a jasného obrazu, keď sa na televízor dívate odkiaľkoľvek.
Rovnako kvalitný a pestrý obraz vidia nielen diváci, ktorí sa na Sencor tv pozerajú spredu, ale aj diváci sledujúci televízor zo strán.

Nemalou mierou ku kvalite Sencor tv prispieva aj digitálny hrebeňový filter 
DCF 3D a obvody pre zlepšenie obrazu DNR.

Pozrieť si ceny Sencor tv

Výstupný výkon stereo zvuku 2x10W u Sencor tv je postačujúci a navyše zvuková časť televízora je doplnená o automatické upravovanie hlasitosti AVL,
eqalizer a výstupom na stereo slúchadlá.  

Vstupný tuner Sencor tv dokáže okrem DVBT spracováť aj novší štandard pozemného televízneho vysielania DVB-T2. Je to veľmi dôležité pre príjem Plustelky,ktorá vysiela už iba v novšom DVB-T2.

Viac informácií o štandarde DVB-T2 sa dočítate v článku:" Ste pripravený na prechod z DVB-T na DVB-T2? " 

Výrobca televízora Sencor tv SLE 43F57TCS pri vývoji a výrobe myslel už aj na budúcnosť a tento typ televízora vybavil aj najmodernejšou technológiou spracovania signálu H265 HEVC,vďaka čomu sa vysoko kvalitný obraz a zvuk prenesie aj pri menšom dátovom toku. 

Okrem toho Sencor tv SLE 43F57TCS dokáže prijímať aj káblovú televíziu DVB-C a k televízoru môžete pripojiť aj parabolickú satelitnú anténu a nepotrebujete pritom satelitný prijímač,lebo ten už je zabudovaný v Sencor tv.

V takomto prípade stačí po pripojení a nasmerovaní satelitnej antény vložiť do CI slotu televízora dekódovaciu kartu a môžete sledovať aj prémiové kódované programy ako napríklad Skylink.Freesat alebo Digi tv a podobne.

K televízoru Sencor tv je možné prípojiť aj rôzne periférie ako napríklad DVD alebo BluRai-payer,počítač,hraciu konzolu a podobne.

Preto je Sencor TV je vybavený okrem analógového AV  SCART konektora aj tromi digitálnymi HDMI vstupmi,po ktorých sa okrem digitálneho obrazového signálu prenášajú aj audio digitálne zvukové signály. 

Už vyššie spomínaný počítač alebo notebook je možné k Sencor TV pripojiť káblom cez VGA PC vstup a audio PC vstup.

Sencor tv SLE 43F57TCS okrem už spominaného výstupu na slúchadla je vybavený aj USB portom na využitie funkcie PVR nahrávania televízneho vysielania na USB pamäťové média.

Z USB je možné aj prehrávať a to okrem štandardných video formátov,  ako je MKV,MOV,MP4,DivX,Xvid je možné prezrieť napríklad aj obrázky a fotky vo formáte JPEG, alebo vypočuť muziku či iné zvukové nahrávky vo formáte MP3.

Samozrejme výrobca nezabudol ani na najnovší štandard H265 HEVC.

Televízoru Sencor SLE 43F57TCS samozrejme nechýba ani elektronický programový sprievodca EPG,Teletext,hodiny časovač a detský zámok na zabránenie sledovania nevhodných programov pre deti.

Medzi ďalšie funkcie Sencor tv patrí Progresive scan a HBB TV.

LED televízory Sencor tv majú výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie,oveľa dlhšiu životnosť,veľmi kvalitný a jasný obraz a vysoký kontrast.

Televízor Sencor SLE 43F57TCS vďaka jeho kvalitám a hlavne cene odporúčam staršej generácii pre jednoduché ovládanie, alebo pre tých divákov, ktorí nepotrebujú mať v televízore rôzne Smart funkcie.

Sencor tv - televízor tisicov sŕdc.


Televízor Sencor tv LED SLE 43F12

Pre menšie obývacie izby je vhodnejší Sencor tv SLE 43F12 z uhlopriečkou 109 centimetrov. Tento 43 palcovy Sencor tv ma podobné parametre ako predchádzajúci televízor,lenže je o niečo menší a nemá zabudovaný satelitný prijímač,preto aj jeho cena je podstatne nižšia.

Sencor tv SLE 43F12 LED TV

Kúpiť Sencor tv LED SLE 43F12Televízor Sencor tv LED SLE 4262

Do tretice vám predstavujem najmenší a najlacnejší televízor Sencor tv LED SLE 4262 iba zo 60 centimetrovou uhlopriečkou.
Televízor Sencor tv LED SLE 4262


Tento iba 24 palcový televízor z ostatnými parametrami ako predchádzajúci model sa skôr hodi do kuchyne, alebo detskej izby. Prosím pozrite si aktuálnu cenu v eshope.


Aktuálna cena Sencor tv LED SLE 4262


Všetky tu opísané televízory sú veľmi kvalitné, ale nie sú to televízory typu Smart a z toho vychádza aj veľmi nízka cena.

 Kto si nevie predstaviť televízor bez Smart funkcií a okrem sledovania televízie používa televízor aj na inú interaktívnu zábavu, alebo sa rozhodne pre inú značku, pomôže mu vo výbere článok: " Tri základné funkcie, na ktoré si dať pozor pri výbere televízora" alebo článok " Porovnanie televízorov - Aký televízor kúpiť."

Ak sa vám článok páčil,prosím zdieľajte ho ďalej. Ďakujem

Čítaj ďalej »

Je 6 zmysel práčky nezmysel?

Inteligentné práčky zo 6.zmyslom.

Inteligentná technológia 6.zmysel inštalovaná v moderných práčkach Whirpool šetri nielen vodu,elektrickú energiu ale aj pracie prostriedky a váš drahocenný čas. 

Intuícia alebo predtucha,to je u človeka šiestym zmyslom. Máte ho aj vy?

Šiesty zmysel vám našepkáva, podvedome cítite,že práve teraz,práve v tejto chvíli sa niečo stane,niečo nečakané a neobyčajné.
Šiesty zmysel je predzvesť,ktorá vás upozorní na mimoriadne udalosti.

Niekedy sa dostanete do situácie,keď nemáte čas racionálne rozmýšľať,ste vo veľkom psychickom strese a ste pod hrozbou veľkého nebezpečenstva.

Vtedy zareaguje váš šiesty zmysel a vy rýchlo bez rozmýšľania konáte
a reagujete na vzniknutú situáciu. Niekedy rozhodujú iba zlomky sekundy,
na ktorých záleží vaše zdravie alebo aj vaša ďalšia existencia.

Šiesty zmysel je v takýchto situáciach veľmi dôležitý,ale viete ako vám môže byť nápomocný šiesty zmysel nainštalovaný v inteligentnej práčke?

Inteligentné práčky zo 6.zmyslom

Inteligentná technológia - 6.zmysel.


O moderných inteligentných vychytávkach píšem veľmi rád a posledne som napísal článok o inteligentnej domácnosti Smart Home a tento článok je
o šiestom zmysle inteligentných automatických pračiek Whirpool.

Možno niekto bude namietať, že šiesty zmysel je iba reklamný slogan a ťah na zákazníkovu peňaženku, ale nie je to pravda,práčky zo šiestym zmyslom existujú.

A čo je teda vlastne ten šiesty zmysel, ktorým výrobcovia vylepšujú svoje automatické práčky z prívlastkom inteligentné?

Šiesty zmysel to je rad špeciálnych senzorov,ktoré odovzdávajú rôzne vstupné informácie do mikroprocesora,ktorý tieto informácie vyhodnocuje a na základe nich prispôsobuje beh programu tak, aby výsledný efekt prania bol čo najlepší
a najúspornejší.

Vďaka šiestemu zmyslu práčka spotrebuje čo najmenej vody a elektrickej energie,pritom navrhne dávkovanie pracích prostriedkov tak, aby sa dosiahol čo najlepší efekt prania v závislosti na stupni znečistenia vloženej bielizne.
6.zmysel do pračiek integruje spoločnosť Whirpool.

Práčky plnené spredu zo šiestym zmyslom. 


Vysoko citlivé senzory u práčky zo šiestym zmyslom počas celého priebehu prania vyhodnocujú množstvo a stupeň znečistenia bielizne a na základe týchto informácii  regulujú optimálne dávkovanie vody,stupeň ohrevu,dĺžku a množstvo pracích cyklov a navrhnú množstvo pracieho prostriedku.

Práčka zo 6. zmyslom automaticky vyhodnotí úroveň nasiaknutia bielizne vodou a podľa toho reguluje ďalší prívod vody tak, aby sa dosiahlo čo najlepšie vypranie bielizne z minimálnou spotrebou vody.
Práčky plnené spredu zo šiestym zmyslom

Vďaka tejto funkcii,práčka zo 6. zmyslom spotrebuje až o 50% vody menej ako klasická automatická pračka.

Počas prania práčka neustále monitoruje a optimalizuje priebeh prania tak, aby výsledný efekt prania bol čo najlepší a aby sa spotrebovalo čo najmenej vody,pracích prostriedkov a elektrickej energie.

Práčka zo šiestym zmyslom informuje o každej činnosti obsluhu na displeji,tak budete presne vedieť v akom pracom cykle práve je a koľko minút ešte zostava do konca prania.

6.zmysel INFINITE CARE.

Najznámejší svetový výrobca pračiek Whirpool zašiel v tomto smere ešte ďalej a vyvinul technológiu Infinite Care,vďaka ktorej je pranie ešte oveľa šetrnejšie k jemným vláknam a vaše oblečenie bude vyzerať ako nové aj po  viacnásobnom praní. 

Bubon práčky  INFINITE CARE

Technológia Infinite Care sa odlišuje od ostatných technológií špeciálnym pohybom bubna Wawe Motion Plus,vďaka čomu je zabezpečený pozvoľný rozbeh bubna a minimálne otáčky pre jemnú bielizeň tak, aby výsledok prania bol najšetrnejší bez akéhokoľvek poškodenia jemných vlákien.

6.zmysel Colours.

Vďaka asymetrickému otáčaniu bubna a nízkym teplotám už od 15°C vaša farebná bielizeň bude dlho ako nová,čierna ostane čiernou a biela zase bielou.

Spredu plnené práčky Whirpool

Silent Motion inovatívny motor zo zníženými vibráciami a hlučnosťou zabezpečuje účinnejšie pranie a odstreďovanie. Tento špeciálny elektromotor má oveľa vyššiu životnosť,na ktorý spoločnosť Whirpool dáva až 10 ročnú záruku.

Silent Motion inovatívny motor Whirpool práčky zo 6.zmyslom

ZEN Technology - Práčky Whirpool plnené zvrchu.

Výbornou správou je, že unikátna technológia priameho pohonu bubna ZEN bola vyvinutá práve na Slovensku v Poprade.

Zvrchu plnené práčky ZEN sa vyrábajú v Popradskej fabrike Whirpool a expedované sú vlastnou obchodnou sieťou do celého sveta.

Zvrchu plnené práčky ZEN sú vhodnejšie do menších priestorov,lebo zaberajú podstatne menej miesta ako práčky plnené spredu.

Zhora plnené práčky Whirpool


Na elektromotor pračiek ZEN Whirpool poskytuje 10 ročnú záruku.

Jedinečne úsporné programy pračiek Whirpool 6.zmysel.

AquaEco

Program vhodný na pranie menšieho množstva bielizne,ktorý ušetri až 50% vody,pracích prostriedkov,aviváže a elektrickej energie.

SuperEco

Štvorhodinový program vhodný na nočné pranie ktory ušetri až 40% energie zníženými otáčkami bubna a dlhým časom pôsobenia pracích prostriedkov.

Speed 15/30

Tento program zase šetri váš drahocenný čas, ak sa niekam ponáhľate a rýchlo si potrebujete vyprať šaty,práčka Whirpool to stihne už aj za 15 minút.

Deň 40°C

Program pre bežné denné pranie pri teplote 40°C na zmiešanú bavlnu
a syntetické vlákna. 60 minútový program z perfektným výsledkom.

Noc

Program zo zníženou hlučnosťou určený na nočné pranie. Dobrou voľbou je odstreďovanie odložiť až na ráno.

Exkluzívne programy Whirpool 6.zmysel.

Pračky Whirpool 6.zmysel okrem úsporných programov majú aj špeciálne exkluzívne programy napríklad Jeans,ktorý je navrhnutý na pranie riflí a ostatných odevov z rifľoviny.

Exkluzívne programy práčky Whirpool 6.zmysel

Program Wool pre vlnu a materiály určené iba na ručné pranie pri teplote 40°C.

Špeciálny program na pranie športových odevov a dresov.

Program na obrusy,deky,prestieradlá,oblečky a inú posteľnú bielizeň.

Antibakteriálny program, ktorý pri vysokých teplotách ničí až 99% baktérií.

Voliteľné funkcie Whirpool 6.zmysel.

Medzi ostatné voliteľné funkcie práčky patrí napríklad odporúčané dávkovanie pracích prostriedkov,ktoré šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.

Možnosť manuálne zvoliť jeden z troch stupňov znečistenia bielizne.

Clean+ na odstraňovanie škvŕn.

Teplotné fázy 25°C,35°C a 40°C na účinné odstraňovanie nečistot pri nízkych teplotách, kde sa okrem času ušetri aj energia až do 40%.

Pozrieť si všetky práčky v eshope


Práčku zo 6.zmyslom sa určite oplatí kúpiť do každej domácnosti nielen preto, že šetrí vodu,energie,čas ale aj životné prostredie.
Čítaj ďalej »

Načo myslieť pri výbere televízora.

Tri základné funkcie,na ktoré si dať pozor

 pri výbere správneho televízora.Idete kupovať nový televízor? V článku sa dočítate načo myslieť pri výbere a načo si dať pozor, aby ste neboli neskôr sklamaní a nekúpili zbytočne predražený televízor z funkciami, ktoré nikdy nevyužijete, alebo taký televízor,ktorý nebude mať funkcie, ktoré práve potrebujete.

Rozhodli ste sa pre nákup televízora, no neviete sa zorientovať vo veľkom množstve rôznych televíznych prijímačov,ktoré súčasný preplnený trh ponúka?

Neviete si vybrať ten správny televízor a nemáte nablízku nikoho,kto by vám z výberom vedel dobre poradiť? Tak čítajte ďalej. Chcem vám z výberom pomôcť tak, aby ste si kúpili ten správny a zbytočne neinvestovali svoje ťažko zarobené peniaze do niečoho, čo nepotrebujete a nekúpili zbytočne predražený televízor z takými funkciami,ktoré nikdy nevyužijete.

Televízor kupujete iba niekoľko krát v živote, a preto si treba dať veľmi záležať pri výbere,lebo podobne ako pes aj televízor je najlepší priateľ človeka.
Ako si vybrať správny televízor?


1. Rozlíšenie obrazových bodov na televíznej obrazovke.

Možno vám ani nič nehovoria skratky ako SD TV,HD Ready,FULL HD,UHD alebo 4K? Vysvetlím vám to.

Rozlíšenie SD je najnižšie,veľmi nekvalitné a televízory SD sa už dávno nevyrábajú.

Podobne aj HD Ready rozlíšenie je zastaralé a televízory z týmto rozlíšením dosluhujú, alebo ste takýto televízor už dávno vyhodili.

Najviac v našich domácnostiach prevláda FULL HD rozlíšenie.

Ak ste sa rozhodli kúpiť nový televízor vyberte si UHD rozlíšenie,pretože už aj FULL HD je na ústupe. Je pravda, že zatiaľ je pomerne málo obsahu v UHD rozlíšení, v ktorom vysiela iba RTVS,ČT a niektoré komerčné satelitné, alebo internetové služby,ale väčšina UHD televízorov dokáže prekonvertovať bežný FULL HD formát a zobraziť ho vo vysokom UHD rozlíšení.

A čo je to povestné 4K rozlíšenie? Tak to je to isté ako UHD alebo ULTRA HD a vyjadruje, že je 4 krát väčšie rozlíšenie ako FULL HD.

Chcem 4K televízor

Možno ste už počuli o S-UHD TV,viete aký je to televízor? Ide o celkom novú technológiu SUPER UHD zobrazovania,ktorá je založená na nano-kryštáloch a má vylepšený HDR obraz až do 1000 Nitov.
SUPER-UHD ako prvá priniesla na trh v roku 2016 firma Samsung.

SUHD TV Samsung

Novinkou firmy Samsung pre rok 2017 je technológia Q-LED. Ide o zdokonalenú technológiu LED TV a SUHD,ktorá prevyšuje svietivosťou HDR 1500 až do HDR 2000. Q-LED je jedničkou na svetovom trhu a viac sa o ňom dočítate aj v článku „ TelevízorQLED – Novinka od Samsungu".2. Rozmer televíznej obrazovky a pozorovací uhol.

Aký rozmer televízora si vybrať? No samozrejme najväčšia obrazovka je najlepšia,čo sa týka komfortu sledovania televíznych programov.

V zásade platí pravidlo, že minimálna pozorovacia vzdialenosť je trojnásobkom uhlopriečky televíznej obrazovky.

Pri výbere televízora často ste obmedzovaní rozmermi vašej obývačky a inými okolnosťami,ktoré nemôžete alebo nechcete ovplyvniť. Napríklad, keď televízor chcete dať do obývacej steny,musíte kúpiť taký, aby sa vám tam zmestil aj z podstavcom.
Vzdialenosť od televízora.

Ak chcete televízor zavesiť na stenu alebo strop,existujú na to špeciálne držiaky a konzoly na pevné, alebo pohyblivé uchytenie televízora. Niektoré držiaky majú špeciálne kĺby na ľubovoľné nasmerovanie televízora,ktorý využijete vtedy, ak budete sledovať televízor z rozličných miest.

Ak televízor budú sledovať naraz viacerí diváci z rozličných miest, je potrebný televízor z väčším pozorovacím uhlom, alebo televízor zo zakrívenou obrazovkou.

Zakrivené televízory


Na zakrívenom televízore vidia rovnako kvalitne obraz diváci sledujúci televíznu obrazovku kolmo, aj diváci ktorí sledujú televíziu zo strán.

Ďalej existujú špeciálne Ambilight televízory,z ktorými ako prvá na trh prišla firma Philips. Televízor Ambilight má na svojej zadnej stene špeciálne farebné diódy LED,ktoré osvetľujú stenu za televízorom, a to presne podľa farebnej scény, ktorá je momentálne na obrazovke televízora.
Viac infórmácií sa dočítate v článku: " Ambilight TV".

Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na 3D technológiu zobrazovania.
Televízor 3D zobrazuje na obrazovke striedavo obraz pre ľavé a pravé oko zvlášť. Nasadením si špecialných okuliarov divák vníma akoby scéna z televízora vyšla vonku a všetko sa dialo okolo neho. Je to nezabudnuteľný zážitok.

Existujú staršie 3D televízory z pasivnými okuliarmi a novšie používajú aktívne okuliare na sledovanie 3D obrazu.

Vývoj ide ďalej a k sledovaniu 3D scény už okuliare nebudú potrebné.

Ak televízia nevysiela 3D film,väčšina moderných 3D televízorov za pomocí špeciálnych algoritmov dokáže prekonvertovať obyčajný 2D televízny signál do 3D formátu a zobraziť výsledný obraz v 3D formáte.

Televízory 3D


3. Konektivita a komfort obsluhy televízora.

Pri výbere televízora treba brať do úvahy aj to, na aký účel budete televízor využívať. Ak ste iba sporadický divák a televízor sledujete menej často postačí vám obyčajný FULL HD LED televízor.

Televízory LED FULL HD

Vášniví diváci, ktorí okrem sledovania televízor budú využívať aj na inú činnosť, ako napríklad na sledovanie internetovej televízie IPTV z archívom televízneho vysielania,sledovanie videí z YouTube a podobných video portálov,surfovanie po internete,hranie hier na televíznej obrazovke,video-telefonovanie Skype,počúvanie pesničiek z internetu a inú multimediálnu zábavu potrebujú Smart televízor.

Ak vás zaujíma sledovanie interaktívnej televízie cez internet IPTV z archívom televízneho vysielania,filmotékou a inými zaujímavými aplikáciami, prečítajte si článok: "Vykašlite sa na anténu a satelit,je tu IPTV" lebo budúcnosť patrí IPTV.

YouTube na Smart TV

Pri výbere Smart televízora je dobré brať do úvahy podobne ako pri výbere počítača alebo Smartfónu typ,počet jadier a taktovaciu frekvenciu procesora,aby netrvalo večnosť prepnutie z Markízi na jednotku, a to nehovorím už o iných dôležitých funkciách televízora.

Niektoré televízory Smart majú nainštalovaný svoj vlastný operačný systém a iné využívajú operačný systém iného výrobcu.

Väčšinu špičkových televízorov Samsung riadi vlastný operačný systém TIZEN. Samsung má aj svoj vlastný Market,z ktorého môžete sťahovať a inštalovať rôzne hry a aplikácie. Ďalej môžete využívať rôzne interaktívne online služby na spestrenie a spríjemnenie domácej zábavy.

Výrobcovia SONY a PHILIPS inštalujú do svojich televízorov operačný systém ANDROID od spoločnosti GOOGLE, ktorý poznáte zo Smart mobilných zariadení.

Firma LG používa operačný systém WebOS teraz už vo verzii 2,0 a PANASONIC inštaluje operačný systém FIREFOX od MOZILI.

Televízory Smart


Pri kúpe televízora je potrebné myslieť nato aký typ príjmu televízneho signálu využívate a čo do budúcnosti plánujete. Ďalej je tiež dôležité myslieť aj nato,na aké periférie televízor pripájate.

Je oveľa lepšie a komfortnejšie ovládať televízor jedným diaľkovým ovládaním, ako mať jeden k televízoru,druhým ovládať satelitný prijímač,tretí od IPTV boxu a ďalším ovládate DVD alebo Blu Rai prehrávač či domáce kino.

Diaľkový ovládač od televízora.

Samozrejme existujú aj univerzálne diaľkové ovládače, ale je oveľa lepšie mať všetko v jednom a komfortne ovládať všetky zariadenia napríklad aj mobilným telefónom,posunkami alebo hlasovými povelmi.

Preto, ak si kupujete nový televízor nezabúdajte aj na takú maličkosť, ako je vstupný Tuner.

Označenie DVBT-T2 znamená príjem pozemného digitálneho vysielania a takýto Tuner má každý novší televízor. Viac o DVB-T2 si prečítajte v článku: „ Stepripravený na prechod z DVB-T na DVB-T2?"

Ďalej Tuner televízora môže okrem DVB-T,T2 prijímať aj káblovku a nesie označenie DVB-C.

Ak sledujete satelitnú televíziu potrebujete okrem DVB-T,T2,DVB-C aj DVB-S,S2 Tuner.

Ak chcete okrem toho sledovať aj internetovú televíziu IPTV a využívať veľa interaktívnych služieb a aplikácii, potrebujete Smart televízor z pripojením na internet prostredníctvom kábla alebo cez bezdrôtovú domácu WiFi sieť.

Ak kupujete televízor teraz myslite už aj na budúcnosť a poobzerajte sa po takom televíznom prijímači,ktorý okrem štandardu MPEG-4, ktorý sa používa v súčastnosti, dokáže spracovať aj obrazový formát H-265 alebo tiež označovaný skratkou HEVC.

Obrazovému formátu H-265 HEVC stačí oveľa menší dátový tok na prenos vysoko kvalitného 4K videa ako pri formáte MPEG-4 a je evidentné, že pri nasadzovaní vysielania 4K sa postupne prejde na tento nový obrazový formát.

Môže sa tak stať už o niekoľko málo rokov a kto nebude mať televízor z podporou nového obrazového formátu H-265 HEVC,jednoducho mu vypadne obraz a bude počuť iba zvuk.
Takýto televízor môže iba zahodiť,lebo žiadny konvertor neexistuje.

Najlepšie televízoryZáverom.
Čo dodať na záver? Asi len poďakovanie, že ste článok dočítali až do konca.

Držím vám palce pri výbere televízora, aby ste si kúpili taký televízor,z ktorým budete spokojní nielen vy, ale aj celá vaša rodina a aby vám bez poruchy veľmi dlho slúžil.
Sledovanie športového prenosu na televízore.

Z výberom značky nechcem nikoho ovplyvňovať,niekto možno chce podporiť domácu produkciu a siahne po značke ORAVA.

Televízory ORAVA


Ak mám poradiť z výberom zahraničnej značky odporúčam Samsung,pretože tento výrobca je špičkou na svetovej úrovni čo sa týka kvality,dizajnu,vývoja a množstva inovácii.

Samsung myslí na zákazníka neustále a preto, ak sa vám televízor značky Samsung náhodou pokazí, čo je veľmi nepravdepodobné,využite bleskovú servisnú podporu "Smart Service" na bezplatnom telefónnom čísle
0800 726 786.

Nahlásiť závadu televízora môžete kedykoľvek od pondelka do piatku v čase od 07:00 hod. až do 22:00 a cez víkend a sviatky v čase od 09:00 do 19:00 hodiny.

Televízor vám opravia ešte v ten istý deň po nahlásení závady, alebo pokiaľ to nie je možné zapožičajú vám nový,takúto výhodnú službu ponúkajú iba niektorí výrobcovia televízorov.

Televízory SAMSUNG


Ak sa vám článok páčil a našli ste v ňom nielen informácie, ktoré ste potrebovali, ale aj inšpiráciu a nadšenie pre nový televízor,prosím zdieľajte ho ďalej,možno práve teraz niekto z vašich známych nevie sa rozhodnúť a tento článok ho určite poteší a pomôže mu z výberom toho správneho televízora.
Čítaj ďalej »

Naučte Web rozprávať!

Vedia vaše Web-stránky rozprávať?

Navštívili ste môj blog a ostali ste milo prekvapený, keď vás oslovil príjemný ľudský hlas ,pekne vás privítal a pozdravil? Okrem toho skript vložený do blogu dokáže aj čítať text,ktorý označíte myšou.
Chcete to vyskúšať aj vy zadarmo na svojom webe? Tak čítajte ďalej.

TTS - Syntéza ľudskej reči.

TTS - Syntéza ľudskej reči.

TEXT-TO-SPEECH je v angličtine označovaný digitálny systém, ktorý mení písaný text ako vstupný (INTUT) parameter na audio výstup (OUTPUT).
Existuje viac systémov,takzvaných syntetizátorov reči a u všetkých je spoločným cieľom dosiahnuť čo najviac prirodzeného verbálneho rečového prejavu.

TTS - Syntéza ľudskej reči.

Niektoré systémy na syntézu ľudskej reči sú na takej vysokej úrovni,že podľa špeciálnych algoritmov dokážu generovať vernú podobu skutočného ľudského hlasu aj zo zafarbením,výškou  a len veľmi ťažko sa dá sluchom rozpoznať či ide o skutočný ľudský hlas alebo syntetizátor.
Preto vznikajú nové digitálne systémy, ktoré rozpoznávaju či ide o skutočný ľudský hlas alebo syntetickú reč.

Kde sa používajú syntetizátory ľudskej reči.

Pravdepodobne prvé boli modely humanoidných robotov,ktoré vedeli povedať pár slov, či krátkych viet neprirodzenou niekedy až nezrozumiteľnou rečou.

Lepšie výsledky boli zaznamenané až postupom času u mobilných telefónov typu Smart a v iných mobilných zariadeniach a navigáciách do áut..

Dnes už existujú  rôzne aplikácie pre mobilné telefóny ako napríklad inteligentný osobný asistent Siri od Apple.

Pre mobilné telefóny z operačným systémom Android je zase aplikácia Antelli.

Dnes už od mobilných telefónov sa technológia TTS-syntézy rozširuje o ďalšie Smart zariadenia  a spotrebnú elektroniku v domácnostiach.


Zoberme si napríklad taký robotický vysávač, ktorý vďaka svojej umelej inteligencii nielen že samostatne podľa naprogramovaných parametrov povysáva a poupratuje, ale ešte aj všetko okomentuje,povie vám napríklad, že obývačku už dovysával a teraz sa ide nabiť,lebo má iba 10% zvyšnej energie.

Ďalej existujú rôzne digitálne váhy,ktoré vam povedia koľko vážite alebo lekárske tlakomery z hlasovým výstupom a podobné digitálne prístroje.

TTS - Syntéza ľudskej reči.

Čo nevidieť príde chvíľa, že budeme sa doma rozprávať zo šporákom,mikrovlnou rúrou,chladničkou,umývačkou riadu,práčkou,sušičkou bielizne,žehličkou
 a ostatnými elektrospotrebičmi v domácnosti a nikto si o nás nepomyslí, že sme šibnutý,to iba máme zariadenú domácnosť vysoko inteligentnými a modernými elektrospotrebičmi,ktoré komunikujú z človekom prirodzeným ľudským hlasom.

Nielenže tieto spotrebiče budú rozprávať prirodzenou ľudskou rečou, ale aj budete im zadávať hlasové príkazy podobne ako u najnovších Smart televízorov.

Nakoniec všetke spotrebiče budu komunikovať nie len z vami ale aj medzi sebou navzájom v domácej inteligentnej sieti Smart Home.  

TTS - Syntetizátor reči v počítači.

Syntetizátory ľudskej reči sa používajú aj v počítačoch a majú ho niektoré operačné systémy na čítanie textov hlavne pre zrakovo postihnutých alebo inak hendikepovaných užívateľov výpočtovej techniky.


TTS - Syntéza ľudskej reči.
Ak váš operačný systém nemá TTS-syntetizátor môžete si nejaký nainštalovať, alebo existujú aj  pluginy do internetového vyhľadávača,napríklad do Google Chrome alebo Chromium a volá sa SPEAKLT

Existujú aj opačné konvertory na rozpoznávanie reči, ktoré diktované audio prevedú na text. Ak sa vám nechce písať stačí vám prejsť na stránku http://kod.djpw.cz/kedb- a začať rozprávať. Potom si nadiktovaný text jednoducho vystrihnete, alebo skopírujete tradičným spôsobom.

Nakoniec sa syntetizátory ľudskej reči dostali aj na internet,hovoriaca web stránka,blog alebo eshop. Už nemusíte stránky čítať,jednoducho si to dáte prečítať a vy môžete robiť celkom inú činnosť.

Naučte svoj web rozprávať a čítať.

Viete ako naučiť rozprávať a čítať vaše webové stránky,blog alebo e-shop?

Alebo ešte vy nemáte žiadne webové stránky? Ľahko ich vytvoríte a to úplne sami bez programátora a webdesignera,rýchlo a jednoducho, napríklad na stránke WebSupport.sk. Stačí vám k tomu doména a webhosting.

Vyklikajte si vlastnú stránku

Generovanie a inštalácia skriptu ResponsiveVoice.

V minulom článku som písal o skripte AITA,ktorý vytvára na stránkach odkazy a teraz píšem o skripte ktorý dodá stránkam syntetickú reč.

Keď chcete, aby vaše webstránky,blog alebo eshop privítali a pozdravili návštevníkov,prípadne aj im čítali texty,je potrebné vygenerovať skript a uložiť ho do vášho webu.

Budete potrebovať administrátorské práva na úpravu šablóny webu, alebo keď vám web vytvoril a spravuje webdizajner,požiadajte ho, aby vám skript vložil do šablóny webu. 

Celý proces je veľmi jednoduchý a pozostáva z dvoch krokov,ktoré tu postupne popíšem.

1.) Prvý krok.
Kliknite na tento odkaz a prejdete na stránku ResponsiveVoice
Na stránke ResponsiveVoice si vytvoríte Responsive agenta.

Ak chcete systém iba skúšať a nebudete ho používať na komerčné účely,je pre vás zadarmo, ale ak budete potrebovať ďalšie funkcie a použivať ResponsiveVoice na vlastné podnikanie,budete musieť ho upgradovať a zaplatiť.

Ak ste už na stránke ResponsiveVoice kliknite Settings. Potom kliknite na VOICE rozbalovacie pole a vyberte si Slovak Female (žena).
Následne vypíšte vašu emailovú adresu a URL adresu vášho webu.

ResponsiveVoice

Potom kliknite na Voice Features. Zaškrtnite políčko Page Welcome Message a do vyznačeného obdĺžnika napíšte pozdrav a privítanie alebo iný úvodný komentár,ktorý zaznie hneď po načítaní vašej stránky do prehliadača.

Ako to funguje, si môžete hneď aj odskúšať kliknutím na červený reproduktor.

ResponsiveVoice

Takto ste nastavili privítaciu audio správu. Ak vám to nestačí a chcete, aby website agent aj čítal texty na vašom webe pokračujete následovne.

Koliečkom myši zrolujete trochu nižšie a zaškrtnete políčko
 Select text to speak it . Ak chcete aby website agent čítal aj odkazy na vašich stránkach zaškrtnite aj Spoken page links.

To boli funkcie, ktoré dostanete úplne zadarmo. Ak chcete otestovať aj ostatne 9 funkcie musíte sa zaregistrovať. Takto sa dostanete k plnej mesačnej trial verzii na skúšku iba 1 dolár.

Skúšobnú verziu ResponsiveVoice máte navždy úplne zadarmo a komerčná vás výjde na 49 dolárov mesačne,takže je to celkom lacná služba,môžem len odporúčať. 

Ak máte nastavený jazyk audia,napísanú uvítaciu správu a zaškrtnuté potrebné políčka,pristúpte k generovaniu kódu kliknutím na Embed a následne na
 Create Page Code.

ResponsiveVoice

 Vygenerovaný Embed kód jednoducho označíte ľavým tlačítkom myši na modro a pravým tlačidlom dáte kopírovať alebo vystrihnúť,prípadne si celý kód opíšete.

ResponsiveVoice


2.) Druhý krok
Embed kód máte vytvorený a skopírovaný do schránky a teraz ho potrebujete pridať do šablóny vášho webu. 

Je úplne jedno, či je web postavený na redakčnom systéme Wordpress, alebo inom,všade by mal kód bez problémov fungovať.

Ja som Embed kód implementoval do blogovacieho systému Blogger.com a do zakúpenej šablóny Templatezy a preto vám to tu predvediem.

Po prihlásení do administrácie blogu Blogger.com kliknete na "Motív" a potom na "Upraviť kód HTML" tak ako je to dole na obrázku.


ResponsiveVoice,pridanie skriptu na Blog

Potom zrolujte kolieskom myši celkom dole a vyhľadajte

Hľadať môžete aj tak, že podržíte tlačidlo AltGr a stlačíte písmeno F.
Do okienka zadáte hľadaný symbol,v našom prípade
a stlačíte Enter. Hľadaný symbol sa vám vyfarbí.


ResponsiveVoice,pridanie skriptu na Blog

Tesne nad kliknite ľavým tlačidlom myši a potom pravým dajte prilepiť. V riadku nad budete mať prilepený Embed kód,ktorý ste skopírovali zo stránky ResponsiveVoice,tak ako je to dole na obrázku.

ResponsiveVoice,pridanie skriptu na Blog

Teraz už iba stačí dať uložiť motív a hotovo. 

Odteraz už aj vaše stránky vedia rozprávať. Neverite? Tak jednoducho chodte na váš web a presvedčte sa,len nezabudnite si zapnúť reproduktory.

Prihovárať sa vám bude nielen domovská stránka, ale aj všetky pod-stránky.

Ak chcete vyskúšať čítanie textu jednoducho označte na modro ľavým tlačítkom myši tak ako je to dole na obrázku.

ResponsiveVoice,pridanie skriptu na Blog

Pre lepšie pochopenie,prosím pozrite si video.


Ak bol pre vás článok zaujímavý a prínosný,prosím zdieľajte ho ďalej.

Čítaj ďalej »

Copyright © 2015 © Milan Tulenko™

Moje stránky Milan Tulenko